สมัครสมาชิก

* กรุณากรอกเฉพาะข้อมูลจริงเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการถอนเงิน
* การโอนเงินเล่นเกมต้องใช้เลขบัญชีที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น มิเช่นนั้นเงินจะไม่เข้า
* การถอนเงิน เงินจะโอนกลับไปที่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้บัญชีเดียวเท่านั้น
* หากกรอก ชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับบัญชีธนาคาร จะไม่สามารถถอนเงินได้